Algemene Huurvoorwaarden Jaar 2017 | 2018

Algemene Huurvoorwaarden Jaar 2017 | 2018
 
Boeking:
 
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
De andere reiziger(s) zijn voor hun deel aansprakelijk.
 
Boekingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per internet gemaakt worden. 
Zowel mondeling als schriftelijk gemaakte boekingen zijn bindend.
 
Leeftijd moet vooraf worden gemeld. 
Het is niet toegestaan om een boeking te plaatsen bij Kaprun Rentals voor jongeren tot 22 jaar. 
Wanneer dit niet voorafgaand wordt gemeld dan heeft Kaprun Rentals het recht om bij aankomst de boeking te weigeren of af te breken.
 
Betalingsvoorwaarden:
 
Bij het tot stand komen van de overeenkomst meer dan 42 werkdagen voor vertrek dient
binnen 48 uur een aanbetaling te worden gedaan van 30% van het verschuldigde huurbedrag. 
De restbetaling moet uiterlijk zes weken voor de aankomst datum in het bezit
zijn van Kaprun Rentals. 
Bij annulering binnen zes weken voor de aankomstdatum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 
Bij het tot stand komen van de overeenkomst minder dan 42 werkdagen voor de aankomstdatum, dient het gehele bedrag binnen 48 uur te zijn voldaan.
 
Bij niet tijdig betalen is de huurder in verzuim en wordt hier per e-mail op gewezen. 
De huurder heeft 48 uur om het verschuldigde bedrag te voldoen.
Indien de restbetaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de overeenkomst geannuleerd op de dag van verzuim en behoudt Kaprun Rentals het recht de reserveringskosten á € 27,50- in rekening te    
brengen incl. de al gedane aanbetaling van 30% van het totale boekingsbedrag. 
 
Reis- en annuleringsverzekering:
 
Het is aan te raden zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan niet via 
Kaprun Rentals.  
De annuleringsverzekering heeft u nodig indien u om grondige redenen niet aan de huur-
overeenkomst kunt voldoen bijv. door overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel.
 
Waarborgsom:
 
Bij aankomst moet een borg van € 500,- met credit card worden voldaan.

Wanneer u via de website van Kaprun Rentals of via Booking.com heeft geboekt zijn de service- en schoonmaakkosten berekend in het huurprijs.

Bij een verblijf langer dan 7 dagen vindt er een tussentijdse schoonmaak plaats. De kosten voor deze extra schoonmaak zijn ook berekend in de huurpijs. 
   
Toeristenbelasting:
 
Bij zowel boekingen via Booking.com als via de website van Kaprun Rentals is de toeristenbelasting berekend in de huurprijs.
 
De belasting bedraagt € 1,30 pp p/dg.
Voor kinderen tot 15 jaar is geen belasting verschuldigd.
 
Aankomst/vertrek:
 
U kunt het appartement betreden tussen 16.00 – 19.00 uur. Indien u later aankomt verzoeken wij
u dit aan het sleuteladres door te geven. Ook bij vroege aankomst kan het huis pas vanaf
16.00 uur betrokken worden. Indien u niet aangeeft dat u later dan 19:00 aankomt zal er een extra bedrag van € 50,- in rekening worden gebracht wat ingehouden zal worden van de borg!

Op de vertrekdag dient u het huis uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.
Het adres van het sleuteladres en alle verdere contactgegevens geven wij u door zodra de totale betaling
aan ons is overgemaakt.
 
Aantal bewoners:
 
Op de website van Kaprun Rentals en alle overige boekingskanalen als ook op de boekingsbevestiging wordt vermeld voor hoeveel personen het appartement verhuurd wordt. Dit aantal mag niet overschreden worden.
Bij niet handhaven van deze regel heeft Kaprun Rentals het recht om u de toegang tot het appartement te ontzeggen.
 
Bij de boeking dient te worden aangegeven hoeveel personen van het appartement gebruik
maken. Is er een wijziging in het aantal huurders dan is de huurder verplicht dit vooraf
te melden aan/overleggen met Kaprun Rentals en de daaruit vloeiende extra kosten dienen vooraf 
te worden voldaan.
 
Honden, huisdieren:
 
Honden of andere huisdieren zijn niet toegestaan.
Indien er wel huisdieren worden aangetroffen, zullen deze op last van Kaprun Rentals onmiddellijk uit het
huis moeten worden verwijderd.
 
Roken:
 
Roken is niet toegestaan in de woning en openbare gelegenheden in het gehele gebouw.
 
Verantwoordelijkheid huurder:
 
De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is 
aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit schades die door huurder of
medereizigers veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf. 
Ski’s en skischoenen mogen niet gedragen worden in de openbare ruimtes en mogen niet mee worden genomen in het appartement. Deze dienen opgeborgen te worden in de speciale ski ruimte.
Huisregels aanwezig in de appartementen dienen te worden gelezen en gevolgd.
Huisvuil dient u in overeenstemming met de huisvuilregels te scheiden en voor het verlaten van het appartement weg te brengen naar de afvalbakken die buiten in een aparte ruimte staan opgesteld. Indien u dit niet doet zal de extra tijd die de schoonmaak hiervoor rekent worden verrekend met de borg.
De huurder dient de keuken en alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten.
Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.
 
Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van het appartement worden eventueel hieruit voortvloeiende (schoonmaaktijd) kosten van de borgsom afgetrokken.
 
Alle appartementen hebben een eigen parkeerplek voor 1 of 2 auto’s.
   
Aansprakelijkheid:
 
Kaprun Rentals is niet aansprakelijk voor:
 
Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in
een van onze appartementen.
 
Het onklaar geraken of buitenwerking van technische apparatuur en/of internetaansluiting.
De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 
Eventuele schade:
 
Is de waarborgsom niet toereikend dan zal er door Kaprun Rentals een naheffing in rekening
worden gebracht.    
 
Klachten:
 
Klachten en/of opmerkingen betreffende de gehuurde accommodatie dient u altijd 
onmiddellijk ter plaatse te melden bij het sleuteladres. 
Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost dient u uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer  
een schriftelijke en gemotiveerd schrijven in te dienen bij Kaprun Rentals.
 
Kaprun Rentals

Kaprun Rentals treed op als bemiddelaar bij de verhuur van de appartementen en is gemachtigd door de eigenaar en handelt namens de eigenaar  bij de verhuur van zijn of haar appartement.

 © 2018 KaprunRentals q| Contact | Sitemap | Algemene voorwaarden |